Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok. 713+580
do km ok. 721+170,00

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków
tel.: (12) 417 25 00

Kierownik Projektu Unijnego: Halina Rogowska
tel.: (12) 616 37 15
e-mail: hrogowska@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu: Maciej Mądro
tel.: (12) 417 19 40
e-mail: mmadro@gddkia.gov.pl


Wykonawca

IDS-BUD S.A.
ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa

Korporacja ALTIS-HOLDING
ul. Kaczałowa 5W,
03146 Kijów, Ukraina

Kierownik budowy IDS: Ireneusz Dymek

Biuro Budowy Drogi Ekspresowej S7
Miejscowość: Tenczyn 669,
32-433 Lubień
tel.: 605 129 440


Inżynier

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Inżynier Kontraktu: Rafał Grajewski
Inżynier Rezydent: Piotr Drzewiecki
Biuro Inżyniera Kontraktu
Lubień 1
32-443 Lubień
tel.: +18 200 50 50
e-mail: odcinek_1@s7-lubien-rabka.pl