Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok. 713+580
do km ok. 721+170,00

Schematy obiektów - Graficzny postęp robót

Rok 2020 - ⇅

PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec marzec 2020
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec marzec 2020
PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec lutego 2020
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec lutego 2020
PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec stycznia 2020
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec stycznia 2020

Rok 2019 - ⇅


Rok 2018 - ⇅


Rok 2017 - ⇅

Wizualizacje


Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja