Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km
od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków
tel.: (12) 417 25 00

Kierownik Projektu Unijnego: Halina Rogowska
tel.: (12) 616 37 15
e-mail: hrogowska@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:
Krzysztof Lange
tel.: (12) 417 27 65
e-mail: klange@gddkia.gov.pl

Joanna Wójcik
tel.: (12) 417 27 65
e-mail: jowojcik@gddkia.gov.pl


Wykonawca

Astaldi S.p.A.
Via Giulio Vincenzo Bona 65,
00156 Rzym, Włochy

Kierownik budowy: Jarosław Kornaś

Biuro Budowy Drogi Ekspresowej S7
Naprawa 468,
34-240 Jordanów
tel.: (18) 54-04-800


Inżynier

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Inżynier Kontraktu: Rafał Grajewski
Biuro Inżyniera Kontraktu
Lubień 1
32-443 Lubień
tel.: +18 200 50 50
e-mail: odcinek_1@s7-lubien-rabka.pl

Inżynier Rezydent: Jadwiga Owsiak
Biuro Inżyniera Rezydenta
Tenczyn 666
32-443 Lubień
e-mail: odcinek_2@s7-lubien-rabka.pl