Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km
od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu

Schematy obiektów

Graficzny postęp robót

PLIK PDF - Obiekt 15+16 - Tydzień 2 - Styczeń 2018
PLIK PDF - Tunel - Tydzień 2 - Styczeń 2018
PLIK PDF - Obiekt 15+16 - Tydzień 1 - Styczeń 2018
PLIK PDF - Tunel - Tydzień 1 - Styczeń 2018

Wizualizacje


Wizualizacja
Wizualizacja

Obiekty

Przekrój poprzeczny tunelu
Obiekty