Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków
tel.: (12) 417 25 00

Kierownik Projektu Unijnego: Halina Rogowska
tel.: (12) 616 37 15
e-mail: hrogowska@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu: Piotr Trześniewski
tel.: (12) 616 37 02
e-mail: ptrzesniewski@gddkia.gov.pl


Wykonawca

SALINI IMPREGILO S.p.A.
via dei Missaglia 97,
20142 Mediolan, Włochy

Kierownik budowy: Andrzej Zych

Biuro Budowy Drogi Ekspresowej S7
Miejscowość: Naprawa
34-240 Jordanów
Sekretariat tel.: 668 863 184


Inżynier

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Inżynier Kontraktu: Rafał Grajewski
Inżynier Rezydent: Andrzej Wojtasiewicz
Adres Biura Inżyniera Rezydenta
Skomielna Biała 275,
32 - 434 Skomielna Biała
tel.: (32) 727 63 51
e-mail: odcinek_3@s7-lubien-rabka.pl