Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
      na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok. 713+580 do km ok. 721+170,00

2. Kontynuacja budowy obiektu 6-7-8 w ciągu S7 na odcinku Lubień - Naprawa
      w zakresie robót niezbędnych do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania konstrukcji

3. Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój
      na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+580 do ok. 721+170,00

Zdjęcia lotnicze

Maj 2021 - ⇅

km 714+000
km 714+000
km 714+100
km 714+100
km 714+200
km 714+200
km 714+300
km 714+400
km 714+500km
km 714+600km
km 714+700
km 714+900
km 714+900
km 715+000
km 715+100
km 715+300
km 715+400
km 715+500
km 715+500
km 715+600
km 715+700
km 715+800
km 715+900
km 715+900
km 715+900
km 716+200
km 716+400
km 716+600
km 716+700
km 716+900
km 717+200
km 717+400
km 717+400
km 717+700
km 717+900
km 718+400
km 718+500
km 718+600
km 718+600
km 718+700
km 719+000
km 719+200
km 719+400
km 719+500
km 719+600
km 719+700
km 719+900
km 721+800
km 720+000
km 720+200
km 720+600
km 720+700
km 720+800
km 720+900

Kwiecień 2021 - ⇅

Marzec 2021 - ⇅

Luty 2021 - ⇅

Styczeń 2021 - ⇅

Grudzień 2020 - ⇅

Listopad 2020 - ⇅

Październik 2020 - ⇅

Wrzesień 2020 - ⇅

Sierpień 2020 - ⇅

Lipiec 2020 - ⇅

Czerwiec 2020 - ⇅

Maj 2020 - ⇅

Kwiecień 2020 - ⇅

Marzec 2020 - ⇅

Luty 2020 - ⇅

Styczeń 2020 - ⇅

ROK 2019 - ⇅

ROK 2018 - ⇅

ROK 2017 - ⇅

ROK 2016 - ⇅