Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km
od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu