Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22

Wybierz odcinek

Roboty ziemne, drogowe
Odcinek I - km 724+685 - 725+445