Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
11/09/2017 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

2 471 380 000,00 zł
/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
1 322 398 015,17 zł
/ NUMER PROJEKTU
POIS.03.01.00-00-0031/17

Wizualizacja

Wizualizacja w postaci animacji

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi S-7 stanowi główną oś komunikacyjną województwa Małopolskiego na kierunku północ - południe. Budowa odcinka S-7 zapewni bezpośrednie połączenie autostrady A-4 stanowiącej główny korytarz komunikacyjny południa kraju na kierunku wschód - zachód z połączeniem od strony południowej z kierunku Słowacji i Węgier. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym i krajowym, wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego.

Plan orientacyjny

Planowana trasa w początkowym odcinku, na obrzeżach miejscowości Lubień, przebiega po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 7. Od kilometra 713+950, nowy przebieg skierowano na stronę zachodnią istniejącego korytarza drogi krajowej nr 7. Projektowana droga przebiega równolegle do zabudowy miejscowości Lubień oraz wzdłuż ról Smugawka, Masztelewa, Swałtówka, Czarnotowa wsi Krzeczów. W km 721+832 - 723+890 projektowana droga przebiega w dwukomorowym tunelu pod górą Luboń Mały, następnie przebiegając równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 7 po zachodniej stronie miejscowości Skomielna krzyżuje się z drogą krajową nr 28 w km 724+300. Następnie trasa przebiega równolegle do Istniejącej DK7 krzyżując się z nią kilkukrotnie w rejonie Zbójeckiej Góry oraz miejscowości Zabornia. Około km 729+000 projektowana trasa krzyżuje się z drogą powiatową prowadzącą do Skawy. Po około 400m projektowana S7 krzyżuje się z istniejącą DK-7 prowadzącą w kierunku granicy Państwa. Na skrzyżowaniu tych dróg zlokalizowany jest koniec projektowanej drogi S7 oraz początek nowo projektowanej drogi krajowej nr 47 klasy GP. Koniec tej drogi zlokalizowany jest bezpośrednio przed wiaduktem nad linią kolejową w Chabówce. Trasa przebiega głównie przez tereny upraw rolnych, łąki oraz nieużytki - przeważnie zakrzewione i zadrzewione. Na przecięciu z drogą krajową nr 28 zaplanowano węzeł Skomielna, natomiast przy skrzyżowaniu z droga krajową nr 7 na terenie gminy Rabka-Zdrój i Raba Wyżna zaplanowano węzeł Zabornia. Na przeważającym odcinku planowany przebieg nie koliduje z Istniejącą zabudową. Konieczność wyburzenia budynków występuje jedynie:

  • w początkowym odcinku trasy na wysokości miejscowości Lubień,
  • przy północnym portalu tunelu w miejscowości Naprawa,
  • na wysokości MOP-u na Zbójeckiej Górze,
  • w sąsiedztwie Węzła Zabornia.