Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
      na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok. 713+580 do km ok. 721+170,00

2. Kontynuacja budowy obiektu 6-7-8 w ciągu S7 na odcinku Lubień - Naprawa
      w zakresie robót niezbędnych do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania konstrukcji

3. Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój
      na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+580 do ok. 721+170,00

Schematy obiektów - Graficzny postęp robót

Rok 2022 - ⇅

PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec lipca 2022
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec lipca 2022
PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec czerwca 2022
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec czerwca 2022
PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec maja 2022
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec maja 2022
PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec kwietnia 2022
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec kwietnia 2022
PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec marca 2022
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec marca 2022
PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec lutego 2022
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec lutego 2022
PLIK PDF - Graficzny postęp robót - Stan na koniec stycznia 2022
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - Stan na koniec stycznia 2022

Rok 2021 - ⇅


Rok 2020 - ⇅


Rok 2019 - ⇅


Rok 2018 - ⇅


Rok 2017 - ⇅

Wizualizacje


Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja