Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
      na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok. 713+580 do km ok. 721+170,00

2. Kontynuacja budowy obiektu 6-7-8 w ciągu S7 na odcinku Lubień - Naprawa
      w zakresie robót niezbędnych do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania konstrukcji

3. Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój
      na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+580 do ok. 721+170,00

Zdjęcia lotnicze

Kwiecień 2021 - ⇅

Ok. 714+000km
Ok. 714+100km
Ok. 714+200km
Ok. 714+250km
Ok. 714+300km
Ok. 714+400km
Ok. 714+500km
Ok. 714+600km
Ok. 714+700km
Ok. 714+800km
Ok. 714+900km
Ok. 715+000km
Ok. 715+300km
Ok. 715+500km
Ok. 715+550km
Ok. 715+600km
Ok. 715+700km
Ok. 715+800km
Ok. 715+850km
Ok. 715+900km
Ok. 716+200km
Ok. 716+600km
Ok. 716+700km
Ok. 717+000km
Ok. 717+200km
Ok. 717+400km
Ok. 717+450km
Ok. 717+500km
Ok. 717+700km
Ok. 717+900km
Ok. 718+200km
Ok. 718+350km
Ok. 718+400km
Ok. 718+450km
Ok. 718+600km
Ok. 718+650km
Ok. 718+700km
Ok. 719+000km
Ok. 719+050km
Ok. 719+200km
Ok. 719+400km
Ok. 719+500km
Ok. 719+700km
Ok. 719+900km
Ok. 720+000km
Ok. 720+200km
Ok. 720+500km
Ok. 720+600km
Ok. 720+800km
Ok. 720+900km

Marzec 2021 - ⇅

Luty 2021 - ⇅

Styczeń 2021 - ⇅

Grudzień 2020 - ⇅

Listopad 2020 - ⇅

Październik 2020 - ⇅

Wrzesień 2020 - ⇅

Sierpień 2020 - ⇅

Lipiec 2020 - ⇅

Czerwiec 2020 - ⇅

Maj 2020 - ⇅

Kwiecień 2020 - ⇅

Marzec 2020 - ⇅

Luty 2020 - ⇅

Styczeń 2020 - ⇅

ROK 2019 - ⇅

ROK 2018 - ⇅

ROK 2017 - ⇅

ROK 2016 - ⇅