Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km
od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu

Zdjęcia lotnicze - 2018

ROK 2020 - ⇅

ROK 2019 - ⇅

ROK 2017 - ⇅

ROK 2016 - ⇅