Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22

Zdjęcia lotnicze

Wrzesień 2020 - ⇅

ok. km 724+300
ok. km 724+300
ok. km 724+250
ok. km 724+350
ok. km 724+350
ok. km 724+400
ok. km 724+400
ok. km 724+400
ok. km 724+450
ok. km 724+550
ok. km 724+600
ok. km 724+650
ok. km 724+800
ok. km 725+000
ok. km 725+100
ok. km 725+200
ok. km 725+300
ok. km 725+400
ok. km 725+400
ok. km 725+500
ok. km 725+900
ok. km 726+100
ok. km 726+200
ok. km 726+200
ok. km 726+400
ok. km 726+700
ok. km 726+700
ok. km 726+800
ok. km 727+000
ok. km 727+400
ok. km 727+400
ok. km 727+600
ok. km 727+700
ok. km 727+800
ok. km 728+100
ok. km 728+300
ok. km 728+500
ok. km 728+600
ok. km 728+800
ok. km 728+900
ok. km 729+000
ok. km 729+100
DK 47 ok. km 0+000
DK 47 ok. km 0+000
DK 47 ok. km 0+000
DK 47 ok. km 0+000
DK 47 ok. km 0+200
DK 47 ok. km 0+300
DK 47 ok. km 0+500
DK 47 ok. km 0+700

Sierpień 2020 - ⇅

Lipiec 2020 - ⇅

Czerwiec 2020 - ⇅

Maj 2020 - ⇅

Kwiecień 2020 - ⇅

Marzec 2020 - ⇅

Luty 2020 - ⇅

Styczeń 2020 - ⇅

ROK 2019 - ⇅

ROK 2018 - ⇅

ROK 2017 - ⇅

ROK 2016 - ⇅