Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

12.07.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w miejscowości Skomielna Biała dokonano wyrównania wysokościowego (ok. 3 cm) dwóch przeciwległych odcinków ustroju nośnego budowanych wspornikowo (metodą nawisową) pomiędzy podporami nr 8 i 9 jezdni lewej oraz zabetonowano zwornik (żelbetowy element łączący z betonu klasy C 50/60).
Jest to pierwszy z czterech zworników, które docelowo połączą w całość budowane fragmenty konstrukcji nośnej nitki lewej o długości 995,58 m.


03.07.2018 - Odcinek III

Zakończono proces nasuwania podłużnego konstrukcji nośnej na podpory nitki lewej Obiektu nr 18 w miejscowości Skomielna Biała. Ostatni nasuwany segment miał długość 22 m. Całkowita długość nasuniętego ustroju nośnego wynosi 428 m.


08.05.2018 - Odcinek III

We wtorek 8 maja bieżącego roku zgodnie z projektem 2929-01-00, zatwierdzonym przez GDDKiA oddział w Krakowie, zarząd drogi – Rejon GDDKiA w Nowym Targu, Komendę Wojewódzką Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na zamknięciu drogi powiatowej 1668K w rejonie obiektu 27. Tymczasowa organizacja ruchu będzie miała miejsce do 31 lipca 2018 roku.


08.05.2018 - Odcinek III

We wtorek 8 maja bieżącego roku zgodnie z projektem został rozpoczęty montaż desek gzymsowych na obiekcie 27.


12.04.2018 - Odcinek I

W dniach od 16.04 do 25.04.2018 r. nastąpi pełne zamknięcie DK 7 („Zakopianki”) w miejscowości Lubień. Objazd drogi krajowej DK7 pomiędzy miejscowością Lubień, a miejscowością Skomielna Biła odbywać się będzie drogą wojewódzką DW 968 do miejscowości Mszana Dolna, a następnie drogą krajową DK 28 do miejscowości Skomielna Biała.


13.03.2018 - Odcinek III
Zabetonowano ławę fundamentową pod przyczółek w osi 1L na obiekcie 22. Tym samym było to ostatnie betonowanie tego typu elementu na III odcinku. Roboty fundamentowe zostały zakończone.


31.01.2018 - Odcinek III
Na Obiekcie nr 18 w miejscowości Skomielna Biała zabetonowano ostatni segment łuku lewego nitki lewej w przęśle między podporami w osiach nr 7 i 8. Rozpiętość przęsła 7-8 wynosi 120,0 m. Beton klasy C50/60.


24.01.2018 - Odcinek I

Rozpoczęto nasuwanie podłużne konstrukcji nośnej obiektu nr 14 - nitka prawa.


18.01.2018 - Odcinek I

Zabetonowano ostatni fundament podpór stałych na obiekcie nr 10+11.


04.01.2018 - Odcinek I

Na Obiekcie 14 zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki prawej. Wbudowano 190m3 betonu.


15.12.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w miejscowości Skomielna Biała zabetonowano pierwszy segment ustroju nośnego metodą nawisową. Segment skrzynkowy B2 posiada wysokość 6,70m i długość 2,0m. Betonowanie segmentu B2 nad podporą 7L odbyło się w dwóch etapach (I etap: płyta dolna + środniki; II etap: płyta górna).


11.12.2017 - Odcinek III
Wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu w związku z przełożeniem ruchu na bypass w ciągu DK-7 w km 726+620 - 726+710.


07.12.2017 - Odcinek III
Wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu w związku z przełożeniem ruchu na bypass w ciągu DK-28 w km 64+075 - 64+400.


29.11.2017 - Odcinek III
Wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu - zajęcie prawej jezdni DK-47 w km 0+840 - 1+520.


29.11.2017 - Odcinek III

Na obiekcie 24 zabetonowano płytę górną ostatniego segmentu ustroju nośnego. Tym samym konstrukcja nośna nitki lewej o długości 376m została zakończona.


24.11.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 w miejscowości Skomielna Biała zabetonowano pierwszy segment długości 15,7 m konstrukcji łuku w przęśle pomiędzy podporami nr 7 i 8 nitki lewej. Rozpiętość teoretyczna łuku wynosi 110,31 m. Beton klasy C50/60.


21.11.2017 - Odcinek I
Zabetonowano korpus przyczółka 1L Obiektu 10-11. Betonowanie trwało 14 godzin, zużyto 558 m³ betonu.


20.11.2017 - Odcinek I

Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem deskowania wytwórni ustroju nośnego na nitce prawej Obiektu 14.


13.11.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 w miejscowości Skomielna Biała ustroje nośne estakady wykonywane są w technologii nasuwania podłużnego. Nasunięto na podpory pierwszy segment nitki lewej o długości 30 m. Tą metodą wykonane zostaną dwie konstrukcje nośne, z których każda będzie miała 428 m długości.


19.10.2017 - Odcinek I
Betonowanie ustroju nośnego 5P-4P Obiektu nr 4 w zakresie płyty dolnej.


06.10.2017 - Odcinek III
Na Obiekcie nr 18 zabetonowano fundament 8P – ostatni z czterech dużych fundamentów pod przęsła łukowe o rozpiętości 120 m. Wbudowano 810 m³ betonu kl. C 30/37.


26.09.2017 - Odcinek III
Na Obiekcie nr 18d w ciągu budowanej łącznicy węzła drogowego w Skomielnej Białej zabetonowano I etap ustroju nośnego (przęsła 1-3) długości 54 m. Długość projektowa obiektu wynosi 370 m. Wbudowano 388 m³ betonu kl. C 50/60.


16.09.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 25a znajdującym się w Rabce-Zdrój zabetonowano 2-przęsłowy ustrój nośny o konstrukcji belkowej.
Wbudowano około 930m³ betonu klasy C50/60.


Sierpień 2017 - Odcinek I
Na obiekcie 4 prowadzone są prace związane z wykonaniem rusztowań pod deskowanie w osiach 3P-5P, zabezpieczenie ścian wykopu w osi 2 (ścianka szczelna z grodzic stalowych) oraz prace związane z wykonaniem fundamentu w osi 1P.


31.08.2017 - Odcinek I
Zabetonowano pierwszy fundament na Obiekcie 10+11. Zużyto 419 m³ betonu.


22.08.2017 - Odcinek I

Na Obiekcie 14 zabetonowano III etap filara 3P. Wysokość filara po zabetonowaniu to 17,5m. Wbudowano 62 m³ betonu.


10.08.2017 - Odcinek I
W związku z wykonywanymi robotami palowymi w osi 2 obiektu nr 4 skorygowano tymczasową organizację ruchu na istniejącej DK7. Przełożono ruch na wcześniej wykonany bypass, co umożliwiło rozpoczęcie robót fundamentowych na podporach w osi 2.


07.08.2017 - Odcinek I
Na obiekcie nr 14 zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów na wszystkich podporach pośrednich.


04.08.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 zabetonowano płytę dolną skrzynki segmentu startowego ustroju nośnego nad podporą 7L. Jest to pierwszy etap wykonywania ustroju nośnego metodą nawisową. Segment startowy ma długość 47 m a całkowita długość ustroju nośnego każdej nitki wynosić będzie 993 m. Wbudowano 201 m3 betonu kl. C50/60.


03.08.2017 - Odcinek III

Zabetonowano fundament 7L Obiektu nr 18. Jest to drugi z czterech podobnych fundamentów pod konstrukcję łuków betonowych o rozpiętości 120 m. W fundament wbudowano 811 m3 betonu kl. C30/37.


Lipiec - Odcinek II
Zakończono wykonywanie pali plastycznych (CFA) przed portalem południowym. Wykonano odcinek próbny materaca dla wzmocnienia podłoża pod nasyp na odcinku drogowym G.


16.07.2017 - Odcinek II
Zabetonowano pierwszy 12-metrowy segment stropu (kaloty) obudowy stałej.


11.07.2017 - Odcinek III

Na obiekcie nr 24 miało miejsce pierwsze betonowanie ustroju nośnego głównej trasy S7. Betonowanie przebiegło bez zakłóceń, wbudowano 234m³.


10.07.2017 - Odcinek II
Miały miejsce pierwsze próby robót strzałowych w tunelu 1.


06.07.2017 - Odcinek I
Na Obiekcie nr 14 betonowano pierwszy filar 2P.


06.07.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 zabetonowano fundament podpory nr 7P. Jest to pierwszy z czterech fundamentów dwóch konstrukcji łukowych mostu, które będą miały po 120,0 m rozpiętości. Wbudowano 810 m³ betonu klasy C30/37. Betonowanie trwało 25 godzin.


03.07.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto prace związane z wykonaniem pali plastycznych CFA przed portalem południowym tunelu.


Czerwiec 2017 - Odcinek I
Zakończono wykonywanie pali typu FRANKI NG na podporze nr 1 Obiektu nr 4. Trwają prace związane z montażem rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego przęsła 5L-4L.


Czerwiec 2017 - Odcinek I
Trwają prace związane z wykonywaniem pali typu FRANKI NG na Obiektach nr 6-7-8 oraz 10-11.


Czerwiec 2017 - Odcinek I
Kontynuowane są roboty ziemne na sekcjach B,C,D,E i F.


Czerwiec 2017 - Odcinek II
Zakończono wykonywanie dodatkowej palisady u podnóża skarpy nad murem MO6. Ukończono prace związane z zabezpieczeniem pierwszej półki skarpy SWP23 w technologii gwoździ gruntowych. Wykonano 6 segmentów płyty spągu (3 w tunelu 1 i 3 w tunelu 2).


21.06.2017 - Odcinek III
Na Odcinku III zakończono wykonywanie wielkośrednicowych pali fundamentowych dla obiektów mostowych.
Wykonano w sumie 1712 sztuk pali o średnicach 1,5m i 1,2m o łącznej długości 25,3 km. Do wykonania pali zużyto ok. 35 000 m³ betonu klasy C30/37.


13.06.2017 - Odcinek I
Zakończono wykonywanie pali typu FRANKI NG na obiekcie nr 14. Obecnie trwają prace związane z budową podpór.


08.06.2017 - Odcinek II
Wykonano betonowanie pierwszego z filarów (2P – I Etap) obiektu mostowego 15+16. Ukończono także prace związane z wykonaniem dodatkowej palisady u podnóża skarpy nad murem MO-6.


07.06.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 zabetonowano fundament filara nr 7P. Jest to ostatni z sześciu największych fundamentów na całym kontrakcie. Jego kubatura wynosi 1220 m³ betonu klasy C 30/37. Betonowanie trwało 18 godzin. Filar będzie miał wysokość 33,1 m.