Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

18-19.07.2019 – Odcinek III

W dniach 18 i 19 lipca 2019 r. na Obiekcie nr 22 zlokalizowanym w Rabce Zdrój, w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7, ułożono warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki SMA grubości 4 cm na jezdni prawej i lewej.


19.07.2019

W piątek 19 lipca 2019 r. przełożony został ruch pojazdów z jezdni lewej na prawą budowanej S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój. Ruch odbywa się w dwóch kierunkach po jednej jezdni od Zbójeckiej Góry do węzła Zabornia. Na lewej jezdni będzie układana warstwa ścieralna nawierzchni.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na przełożeniu ruchu pojazdów z jezdni lewej na prawą związane jest z koniecznością położenia ostatniej warstwy nawierzchni na jezdni lewej S7 od Zbójeckiej Góry do Rabki Zdroju i dalej dwujezdniowej DK47 do Chabówki. Na jezdni prawej są już wszystkie warstwy nawierzchni.

Przełożenie ruchu pojazdów z DK7 na jedną, lewą jezdnię S7, od Zbójeckiej Góry do Rabki Zdroju i dalej do Chabówki nastąpiło 11 października 2018 r. Ruch także odbywał się po jednej jezdni w dwóch kierunkach. Zmiana ta była niezbędna do wybudowaniu łącznic na węźle Zabornia i prowadzenia dalszych prac przy budowie S7, m.in. najazdów na obiekty inżynierskie i dróg serwisowych.

Aktualnie na mostach i wiaduktach trwają prace wykończeniowe: montaż balustrad, wykonywanie nawierzchni gzymsów i chodników z żywicy, ekranów, umacnianie stożków. Zaawansowanie prac wykończeniowych na obiektach mostowych wynosi 92%.

Na trasie głównej S7 układano nawierzchnię. Warstwa wiążąca nawierzchni ułożona jest w 67%, a ścieralna w 22%.

W ostatnim tygodniu umacniano też skarpy i dna rowów na węźle Zabornia, drogach dojazdowych oraz S7. Humusowano skarpy i obsiewano trawą, montowano belki i wypełnienia ekranów akustycznych. Na skarpach układano kostkę granitową. W budynku OUDE (obwodu utrzymania drogi ekspresowej) pod węzłem Skomielna trwały prace przy: szpachlowaniu sufitów w pomieszczeniach magazynowych, instalacji odgromowej a także montowano bramy garażowe.

źródło: www.gddkia.gov.pl02.07.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 jezdnia prawa w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 w Skomielnej Białej ułożono warstwę ścieralną nawierzchni z masy SMA grubości 4 cm.


01.07.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 jezdnia lewa w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 w Skomielnej Białej oraz na łącznicy Węzła Skomielna - Obiekcie nr 18b ułożono warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki SMA grubości 4 cm.


28.06.2019 – Odcinek III

Na obiektach nr 23 i 25a zlokalizowanych w Rabce-Zdrój w ciągu drogi DK 47 wykonano próbne obciążenia statyczne i dynamiczne. Podczas badań statycznych obciążano po dwa przęsła każdego obiektu sześcioma samochodami o łącznej masie 192 tony. Podczas obciążenia dynamicznego wykonano przejazd samochodów w obu kierunkach z różnymi prędkościami oraz z dodatkowym wymuszeniem drgań. Wyniki testów obciążeniowych statycznych i dynamicznych były pozytywne.


25.06.2019 – Odcinek III

Na obiektach nr 23 i 25a zlokalizowanych w Rabce-Zdrój w ciągu drogi DK 47 położono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki SMA o grubości 4 cm.


24.06.2019 – Odcinek I

Rozpoczęto układanie warstwy izolacyjnej – wiążącej z asfaltu twardolanego na nitce prawej obiektu nr 14.
W godzinach rannych 7-9 wykonano niezbędne roboty przygotowawcze.
Dostarczono asfalt na budowę i ok. godziny 11:00 systemem połówkowym rozpoczęto układanie masy asfaltowej od podpory nr 9 w kierunku podpory nr 1.
Przewidywane tempo pracy to ok 100mb szerokości ½ jezdni/dzień. Termin ukończenia ułożenia asfaltu twardolanego na całej szerokości jezdni, nitki prawej to 03.07.2019 r.
Niezwłocznie po ułożeniu na nitce prawej Podwykonawca rozpocznie prace asfaltowe na nitce lewej obiektu nr 14.


12.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 przeprowadzono próbne obciążenie dynamiczne konstrukcji nośnych jezdni lewej i prawej. Badania polegały na pomiarze drgań konstrukcji nośnej podczas przejazdu przez obiekt samochodu ciężarowego o masie 32 ton z różną prędkością oraz podczas przejazdu przez próg umieszczony poprzecznie na jezdni. Wszystkie uzyskane wyniki próby były pozytywne.


11.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 wykonano badania próbnego obciążenia statycznego konstrukcji nośnych jezdni lewej i prawej. Do badania użyto 8 samochodów ciężarowych o masie 32 tony każdy. Zastosowano 16 schematów ustawień samochodów o ciężarze 256 ton w poszczególnych przęsłach. Sprawdzono ugięcia przęseł oraz osiadania podpór obiektu. Maksymalne ugięcie konstrukcji nośnej w największym przęśle o rozpiętości 140 m wyniosło 13 mm, co stanowiło ok. 80% wartości obliczeniowej. Wszystkie wyniki badań były pozytywne.


10.06.2019 – Odcinek III

Dokonano próbnego obciążenia konstrukcji nośnej jezdni prawej Obiektu nr 24. Badanie wykonano w postaci badania statycznego i dynamicznego. Do badania statycznego użyto 7 samochodów ciężarowych załadowanych kruszywem o masie całkowitej każdego wynoszącej 32 tony. Badano ugięcia przęseł oraz osiadanie podpór obiektu. Badanie dynamiczne polegało na pomiarze drgań konstrukcji podczas przejazdu przez obiekt samochodu ciężarowego z różną prędkością oraz podczas przejazdu przez próg umieszczony poprzecznie na jezdni. Wszystkie uzyskane wyniki były pozytywne.


05.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 24 długości 372,9 m ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni prawej z mieszanki SMA grubości 4 cm.


03.06.2019 – Odcinek III

Ułożono warstwę ścieralną SMA gr. 4 cm nawierzchni jezdni prawej Obiektu nr 21.


Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


27.05.2019 - Odcinek III

Ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki „SMA” gr. 4 cm na nitce lewej Obiektu nr 21 długości 996 m.


18.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy ACWMS22P na odcinku E.


09.04.2019 - Odcinek III

Zrealizowano roboty nawierzchniowe w zakresie w-wy wiążącej od ob. 24 do końca odcinka drogi S7 na jezdni prawej.


08.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy AC WMS 22P w km 717+000 - 717+500


29.03.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie ścieku metodą ślizgową w km 717+350 - 717+600


08.02.2019 - Odcinek I

Na Obiekcie 6+7+8 zabetonowano płytę górną ustroju nośnego segmentu 1.
Wbudowana ilość mieszanki betonowej to 483m3.


24.01.2019 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w Skomielnej Białej zabetonowano ostatni zwornik ustroju nośnego jezdni prawej. W ten sposób zakończono wykonywanie segmentów konstrukcji nośnej na obu jezdniach, tworząc dwa ustroje ciągłe o długościach 996 m każdy.


17.01.2019 - Odcinek I

Zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki lewej Obiektu nr 6+7+8. Obiekt realizowany jest metodą rusztowania przesuwnego (MSS).


Aktualności z 2018 r. - ⇅ -

Aktualności z 2017 r. - ⇅ -

Aktualności z 2016 r. - ⇅ -