Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

18.09.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie 22 zabetonowano segmenty nr 13 nitki lewej oraz prawej, czym zakończono prace związane z wykonaniem ustroju nośnego.
Na Obiekcie 24 dokonano próbnego obciążenia statycznego nitki lewej.


06.09.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w miejscowości Skomielna Biała zabetonowano zwornik B33 ustroju nośnego wykonywanego w technologii nawisowej. Etap ten zakończył wykonywanie konstrukcji nośnej jezdni lewej o całkowitej długości 996 m.


31.08.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 18d w ciągu łącznicy D węzła Skomielna Biała zabetonowano ostatni segment ustroju nośnego. Całkowita długość wykonanej konstrukcji nośnej obiektu wynosi 370 m.


20.08.2018 - Odcinek III

Dnia 20.08.2018, zgodnie z projektem 2794-01-00, zatwierdzonym przez GDDKiA oddział w Krakowie, zarząd drogi – Rejon GDDKiA w Wadowicach, Komendę Wojewódzką Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu na DK28 w rejonie Węzła Skomielna. Zmiana polega na przełożeniu ruchu z bypassu na nowo wybudowany odcinek DK28 w km 63+785 – 64+120.


16.08.2018 - Odcinek I

Zakończono proces nasuwania podłużnego konstrukcji nośnej na podpory nitki lewej Obiektu nr 14. Ostatni nasuwany segment miał długość 26,9 m. Całkowita długość nasuniętego ustroju nośnego wynosi 397,9 m.


09.08.2018 - Odcinek III

Z dniem 09.08.2018, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu nr 2848-01-00, zatwierdzonym przez GDDKiA oddział w Krakowie, zarząd drogi – Rejon GDDKiA w Nowym Targu, Komendę Wojewódzką Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu na Węźle Zabornia. Zmiana polega na przełożeniu ruchu na nowo wybudowane ronda i Obiekt 28 w docelowym śladzie DK7, aby tym samym umożliwić kontynuację prac przy budowie drogi S7 łączącej się w końcowym odcinku z DK47.


12.07.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w miejscowości Skomielna Biała dokonano wyrównania wysokościowego (ok. 3 cm) dwóch przeciwległych odcinków ustroju nośnego budowanych wspornikowo (metodą nawisową) pomiędzy podporami nr 8 i 9 jezdni lewej oraz zabetonowano zwornik (żelbetowy element łączący z betonu klasy C 50/60).
Jest to pierwszy z czterech zworników, które docelowo połączą w całość budowane fragmenty konstrukcji nośnej nitki lewej o długości 995,58 m.


03.07.2018 - Odcinek III

Zakończono proces nasuwania podłużnego konstrukcji nośnej na podpory nitki lewej Obiektu nr 18 w miejscowości Skomielna Biała. Ostatni nasuwany segment miał długość 22 m. Całkowita długość nasuniętego ustroju nośnego wynosi 428 m.


08.05.2018 - Odcinek III

We wtorek 8 maja bieżącego roku zgodnie z projektem 2929-01-00, zatwierdzonym przez GDDKiA oddział w Krakowie, zarząd drogi – Rejon GDDKiA w Nowym Targu, Komendę Wojewódzką Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na zamknięciu drogi powiatowej 1668K w rejonie obiektu 27. Tymczasowa organizacja ruchu będzie miała miejsce do 31 lipca 2018 roku.


08.05.2018 - Odcinek III

We wtorek 8 maja bieżącego roku zgodnie z projektem został rozpoczęty montaż desek gzymsowych na obiekcie 27.


12.04.2018 - Odcinek I

W dniach od 16.04 do 25.04.2018 r. nastąpi pełne zamknięcie DK 7 („Zakopianki”) w miejscowości Lubień. Objazd drogi krajowej DK7 pomiędzy miejscowością Lubień, a miejscowością Skomielna Biła odbywać się będzie drogą wojewódzką DW 968 do miejscowości Mszana Dolna, a następnie drogą krajową DK 28 do miejscowości Skomielna Biała.


13.03.2018 - Odcinek III
Zabetonowano ławę fundamentową pod przyczółek w osi 1L na obiekcie 22. Tym samym było to ostatnie betonowanie tego typu elementu na III odcinku. Roboty fundamentowe zostały zakończone.


31.01.2018 - Odcinek III
Na Obiekcie nr 18 w miejscowości Skomielna Biała zabetonowano ostatni segment łuku lewego nitki lewej w przęśle między podporami w osiach nr 7 i 8. Rozpiętość przęsła 7-8 wynosi 120,0 m. Beton klasy C50/60.


24.01.2018 - Odcinek I

Rozpoczęto nasuwanie podłużne konstrukcji nośnej obiektu nr 14 - nitka prawa.


18.01.2018 - Odcinek I

Zabetonowano ostatni fundament podpór stałych na obiekcie nr 10+11.


04.01.2018 - Odcinek I

Na Obiekcie 14 zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki prawej. Wbudowano 190m3 betonu.