Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

11.07.2017 - Odcinek III

Na obiekcie nr 24 miało miejsce pierwsze betonowanie ustroju nośnego głównej trasy S7. Betonowanie przebiegło bez zakłóceń, wbudowano 234m³.

10.07.2017 - Odcinek II
Miały miejsce pierwsze próby robót strzałowych w tunelu 1.

06.07.2017 - Odcinek I
Na Obiekcie nr 14 betonowano pierwszy filar 2P.

06.07.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 zabetonowano fundament podpory nr 7P. Jest to pierwszy z czterech fundamentów dwóch konstrukcji łukowych mostu, które będą miały po 120,0 m rozpiętości. Wbudowano 810 m³ betonu klasy C30/37. Betonowanie trwało 25 godzin.

03.07.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto prace związane z wykonaniem pali plastycznych CFA przed portalem południowym tunelu.

Czerwiec 2017 - Odcinek I
Zakończono wykonywanie pali typu FRANKI NG na podporze nr 1 Obiektu nr 4. Trwają prace związane z montażem rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego przęsła 5L-4L.

Czerwiec 2017 - Odcinek I
Trwają prace związane z wykonywaniem pali typu FRANKI NG na Obiektach nr 6-7-8 oraz 10-11.

Czerwiec 2017 - Odcinek I
Kontynuowane są roboty ziemne na sekcjach B,C,D,E i F.

Czerwiec 2017 - Odcinek II
Zakończono wykonywanie dodatkowej palisady u podnóża skarpy nad murem MO6. Ukończono prace związane z zabezpieczeniem pierwszej półki skarpy SWP23 w technologii gwoździ gruntowych. Wykonano 6 segmentów płyty spągu (3 w tunelu 1 i 3 w tunelu 2).

21.06.2017 - Odcinek III
Na Odcinku III zakończono wykonywanie wielkośrednicowych pali fundamentowych dla obiektów mostowych.
Wykonano w sumie 1712 sztuk pali o średnicach 1,5m i 1,2m o łącznej długości 25,3 km. Do wykonania pali zużyto ok. 35 000 m³ betonu klasy C30/37.

13.06.2017 - Odcinek I
Zakończono wykonywanie pali typu FRANKI NG na obiekcie nr 14. Obecnie trwają prace związane z budową podpór.

08.06.2017 - Odcinek II
Wykonano betonowanie pierwszego z filarów (2P – I Etap) obiektu mostowego 15+16. Ukończono także prace związane z wykonaniem dodatkowej palisady u podnóża skarpy nad murem MO-6.

07.06.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 zabetonowano fundament filara nr 7P. Jest to ostatni z sześciu największych fundamentów na całym kontrakcie. Jego kubatura wynosi 1220 m³ betonu klasy C 30/37. Betonowanie trwało 18 godzin. Filar będzie miał wysokość 33,1 m.

Maj 2016 - Odcinek II
Zakończono prace związane z zabezpieczeniem skarpy na murem MO-6 w technologii gwoździ gruntowych. Wykonano trzy 12-metrowe odcinki płyty spągu oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem izolacji dla stropu w Tunelu 1.

30.05.2017 - Odcinek II
Wykonano betonowanie 1 Etapu korpusu przyczółka 1P.

18.05.2017 - Odcinek I
Zabetonowano element konstrukcyjny - ławę fundamentową podpory 2L Obiektu nr 14 (164 m³ betonu). Na tym Obiekcie dotychczas wykonano ławy fundamentowe podpór 9P (134,0 m³ betonu) i 2P (164,0 m³ betonu).

08.05.2017 - Odcinek II
Wykonano betonowanie 1 Etapu korpusu przyczółka 1L.

Kwiecień - Maj 2017 - Odcinek I
Na podporze 1 Obiektu nr 4 realizowano prace związane z zabezpieczaniem skarpy i muru oporowego od strony drogi gminnej, wykonano oczep na palach DFF przyczółek lewy oraz przygotowano platformy z kruszywa w celu umożliwienia prowadzenia prac palowych na przyczółku w osi nr 1.

Kwiecień 2017 - Odcinek I
Na Obiekcie nr 4 prowadzono prace na podporze w osi 3 w zakresie realizacji ław oraz filarów:
·  05.04.2017 - ława fundamentowa w osi 3P,
·  13.04.2017 - filar w osi 3L – trzon,
·  26.04.2017 - filar w osi 3P – trzon.

Kwiecień 2017 - Odcinek II
Zabetonowano fundamenty podpór 2P i 4L. Kontynuowano również wykonywanie gwoździ gruntowych do zabezpieczenia skarpy nad murem MO6.

28.04.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto drążenie lewej nitki tunelu od strony portalu północnego.

27.04.2017 - Odcinek III
W dniu 27.04.2017 zabetonowano ustrój nośny obiektu nr 18a na węźle drogowym Skomielna Biała. Jest to pierwszy zabetonowany most na całym kontrakcie. Obiekt posiada konstrukcję z betonu sprężonego o długości 28,6m.

27.04.2017 - Odcinek II
Zabetonowano 12-metrowy fragment płyty spągu, będący pierwszą częścią obudowy stałej tunelu.

04.04.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto prace związane z wykonaniem muru MO-6 w technologii pali DFF.

Marzec 2017 - Odcinek I
Trwają roboty ziemne i instalacyjne na całej długości kontraktu, tym budowa gwoździowanie skarp i budowa dróg serwisowych na terenach pozyskiwanych dodatkowo przez Wykonawcę.
Po okresie zimowym wznowiono wykonywanie materacy z kruszywa pod nasypy.
Na obiekcie nr 4 kontynuowane są prace związane z budową przyczółka w osi 5 oraz słupów w osi 3 i 4, a także wykop pod przyczółek w osi 1.
Rozpoczęto roboty palowe na obiekcie nr 10-11 i przygotowawcze na obiektach: 5 i 6-7-8.

Marzec 2017 - Odcinek II
Zabetonowano fundamenty podpór 1L+1P (fundament przyczółka) oraz 3L. Kontynuowano także wykonywanie gwoździ gruntowych na skarpie nad murem MO6.

06.03.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto drążenie prawej nitki tunelu od strony portalu północnego.

28.02.2017 - Odcinek II
W dniu 28.02.2017 zakończono betonowanie pierwszego z fundamentów (dla podpory 2L) obiektu nr 15+16 w Naprawie.

Luty 2017 - Odcinek II
Zakończono gwoździowanie, stanowiące zabezpieczenie skarpy tymczasowej przy portalu północnym. Równocześnie prowadzono prace związane z montażem obudowy wyprzedzającej przy wjeździe do tunelu od strony portalu północnego.

Luty 2017 - Odcinek I
Kontynuowano roboty ziemne, w tym wykuwanie przekopu przez największe, skaliste wzniesienia na trasie tj. w m. Lubień i Krzeczów, zabezpieczając wyłaniające się skarpy gwoździami gruntowymi, by uzyskać dostęp do największych obiektów mostowych na Odcinku I (ob. 6-7-8 i ob. 9-10) wzdłuż placu budowy, po własnej drodze serwisowej.

Luty 2017 - Odcinek I
Prowadzone są roboty fundamentowe skrajnych obiektów mostowych nr 4 i 14, oraz rozpoczynane są roboty przy obiekcie nr 10 – 11 oraz 6-7-8.

Luty 2017 - Odcinek I
Trwają prace konstrukcyjne przy pierwszym obiekcie w ciągu budowanej drogi ekspresowej przechodzącym nad dotychczasową DK 7. Ich istotnym fragmentem jest wykonanie przyczółka północnego na styku z wybudowanym wcześniej odcinkiem S7, tak by zaistniała możliwość przeprowadzenia ruchu tymczasowym objazdem i  odseparowania ruchu na Zakopiance od budowy, na cały, pozostały okres jej trwania.

22.02.2017 - Odcinek III

Otwarcie bypassu w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Skawa.

18.02.2017 - Odcinek III
W dniu 18.02.2017 roku na obiekcie nr 21 (dł. całkowita 1023,67m) w miejscowości Skomielna Biała zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych Φ1500 w ilości 510 szt. Sumaryczna długość wszystkich pali wynosi 7,556 km.

01.02.2017 - Odcinek III
W nocy z 31.01.2017 na 01.02.2017 na obiekcie nr 21 w miejscowości Skomielna Biała odbyło się betonowanie fundamentu najwyższej podpory na Kontrakcie o wysokości 49,26 m i objętości betonu 1090 m³.

Styczeń 2017 - Odcinek II
Wykop prowadzony przy wlocie do tunelu po prawej stronie na portalu północnym osiągnął docelowy poziom 0. Rozpoczęto także wykopy pod fundamenty podpór obiektu 15+16.

25.01.2017 - Odcinek III

W dniu 25.01.2017 zakończono betonowanie fundamentu podpory 7L obiektu nr 21 w Skomielnej Białej. Wbudowano 1220 m³ betonu klasy C30/37 oraz 213 ton stali zbrojeniowej. Betonowanie trwało 24 godziny. Jest to jeden z 4 największych fundamentów na całym Kontrakcie.