Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

09.04.2019 - Odcinek III

Zrealizowano roboty nawierzchniowe w zakresie w-wy wiążącej od ob. 24 do końca odcinka drogi S7 na jezdni prawej.


08.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy AC WMS 22P w km 717+000 - 717+500


29.03.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie ścieku metodą ślizgową w km 717+350 - 717+600


08.02.2019 - Odcinek I

Na Obiekcie 6+7+8 zabetonowano płytę górną ustroju nośnego segmentu 1.
Wbudowana ilość mieszanki betonowej to 483m3.


24.01.2019 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w Skomielnej Białej zabetonowano ostatni zwornik ustroju nośnego jezdni prawej. W ten sposób zakończono wykonywanie segmentów konstrukcji nośnej na obu jezdniach, tworząc dwa ustroje ciągłe o długościach 996 m każdy.


17.01.2019 - Odcinek I

Zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki lewej Obiektu nr 6+7+8. Obiekt realizowany jest metodą rusztowania przesuwnego (MSS).


Aktualności z 2018 r. - ⇅ -

Aktualności z 2017 r. - ⇅ -

Aktualności z 2016 r. - ⇅ -