Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

04.08.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 zabetonowano płytę dolną skrzynki segmentu startowego ustroju nośnego nad podporą 7L. Jest to pierwszy etap wykonywania ustroju nośnego metodą nawisową. Segment startowy ma długość 47 m a całkowita długość ustroju nośnego każdej nitki wynosić będzie 993 m. Wbudowano 201 m3 betonu kl. C50/60.

03.08.2017 - Odcinek III

Zabetonowano fundament 7L Obiektu nr 18. Jest to drugi z czterech podobnych fundamentów pod konstrukcję łuków betonowych o rozpiętości 120 m. W fundament wbudowano 811 m3 betonu kl. C30/37.

Lipiec - Odcinek II
Zakończono wykonywanie pali plastycznych (CFA) przed portalem południowym. Wykonano odcinek próbny materaca dla wzmocnienia podłoża pod nasyp na odcinku drogowym G.

16.07.2017 - Odcinek II
Zabetonowano pierwszy 12-metrowy segment stropu (kaloty) obudowy stałej.

11.07.2017 - Odcinek III

Na obiekcie nr 24 miało miejsce pierwsze betonowanie ustroju nośnego głównej trasy S7. Betonowanie przebiegło bez zakłóceń, wbudowano 234m³.

10.07.2017 - Odcinek II
Miały miejsce pierwsze próby robót strzałowych w tunelu 1.

06.07.2017 - Odcinek I
Na Obiekcie nr 14 betonowano pierwszy filar 2P.

06.07.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 zabetonowano fundament podpory nr 7P. Jest to pierwszy z czterech fundamentów dwóch konstrukcji łukowych mostu, które będą miały po 120,0 m rozpiętości. Wbudowano 810 m³ betonu klasy C30/37. Betonowanie trwało 25 godzin.

03.07.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto prace związane z wykonaniem pali plastycznych CFA przed portalem południowym tunelu.

Czerwiec 2017 - Odcinek I
Zakończono wykonywanie pali typu FRANKI NG na podporze nr 1 Obiektu nr 4. Trwają prace związane z montażem rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego przęsła 5L-4L.

Czerwiec 2017 - Odcinek I
Trwają prace związane z wykonywaniem pali typu FRANKI NG na Obiektach nr 6-7-8 oraz 10-11.

Czerwiec 2017 - Odcinek I
Kontynuowane są roboty ziemne na sekcjach B,C,D,E i F.

Czerwiec 2017 - Odcinek II
Zakończono wykonywanie dodatkowej palisady u podnóża skarpy nad murem MO6. Ukończono prace związane z zabezpieczeniem pierwszej półki skarpy SWP23 w technologii gwoździ gruntowych. Wykonano 6 segmentów płyty spągu (3 w tunelu 1 i 3 w tunelu 2).

21.06.2017 - Odcinek III
Na Odcinku III zakończono wykonywanie wielkośrednicowych pali fundamentowych dla obiektów mostowych.
Wykonano w sumie 1712 sztuk pali o średnicach 1,5m i 1,2m o łącznej długości 25,3 km. Do wykonania pali zużyto ok. 35 000 m³ betonu klasy C30/37.

13.06.2017 - Odcinek I
Zakończono wykonywanie pali typu FRANKI NG na obiekcie nr 14. Obecnie trwają prace związane z budową podpór.

08.06.2017 - Odcinek II
Wykonano betonowanie pierwszego z filarów (2P – I Etap) obiektu mostowego 15+16. Ukończono także prace związane z wykonaniem dodatkowej palisady u podnóża skarpy nad murem MO-6.

07.06.2017 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 zabetonowano fundament filara nr 7P. Jest to ostatni z sześciu największych fundamentów na całym kontrakcie. Jego kubatura wynosi 1220 m³ betonu klasy C 30/37. Betonowanie trwało 18 godzin. Filar będzie miał wysokość 33,1 m.

Maj 2016 - Odcinek II
Zakończono prace związane z zabezpieczeniem skarpy na murem MO-6 w technologii gwoździ gruntowych. Wykonano trzy 12-metrowe odcinki płyty spągu oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem izolacji dla stropu w Tunelu 1.

30.05.2017 - Odcinek II
Wykonano betonowanie 1 Etapu korpusu przyczółka 1P.

18.05.2017 - Odcinek I
Zabetonowano element konstrukcyjny - ławę fundamentową podpory 2L Obiektu nr 14 (164 m³ betonu). Na tym Obiekcie dotychczas wykonano ławy fundamentowe podpór 9P (134,0 m³ betonu) i 2P (164,0 m³ betonu).

08.05.2017 - Odcinek II
Wykonano betonowanie 1 Etapu korpusu przyczółka 1L.

Kwiecień - Maj 2017 - Odcinek I
Na podporze 1 Obiektu nr 4 realizowano prace związane z zabezpieczaniem skarpy i muru oporowego od strony drogi gminnej, wykonano oczep na palach DFF przyczółek lewy oraz przygotowano platformy z kruszywa w celu umożliwienia prowadzenia prac palowych na przyczółku w osi nr 1.

Kwiecień 2017 - Odcinek I
Na Obiekcie nr 4 prowadzono prace na podporze w osi 3 w zakresie realizacji ław oraz filarów:
·  05.04.2017 - ława fundamentowa w osi 3P,
·  13.04.2017 - filar w osi 3L – trzon,
·  26.04.2017 - filar w osi 3P – trzon.

Kwiecień 2017 - Odcinek II
Zabetonowano fundamenty podpór 2P i 4L. Kontynuowano również wykonywanie gwoździ gruntowych do zabezpieczenia skarpy nad murem MO6.

28.04.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto drążenie lewej nitki tunelu od strony portalu północnego.

27.04.2017 - Odcinek III
W dniu 27.04.2017 zabetonowano ustrój nośny obiektu nr 18a na węźle drogowym Skomielna Biała. Jest to pierwszy zabetonowany most na całym kontrakcie. Obiekt posiada konstrukcję z betonu sprężonego o długości 28,6m.

27.04.2017 - Odcinek II
Zabetonowano 12-metrowy fragment płyty spągu, będący pierwszą częścią obudowy stałej tunelu.

04.04.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto prace związane z wykonaniem muru MO-6 w technologii pali DFF.

Marzec 2017 - Odcinek I
Trwają roboty ziemne i instalacyjne na całej długości kontraktu, tym budowa gwoździowanie skarp i budowa dróg serwisowych na terenach pozyskiwanych dodatkowo przez Wykonawcę.
Po okresie zimowym wznowiono wykonywanie materacy z kruszywa pod nasypy.
Na obiekcie nr 4 kontynuowane są prace związane z budową przyczółka w osi 5 oraz słupów w osi 3 i 4, a także wykop pod przyczółek w osi 1.
Rozpoczęto roboty palowe na obiekcie nr 10-11 i przygotowawcze na obiektach: 5 i 6-7-8.

Marzec 2017 - Odcinek II
Zabetonowano fundamenty podpór 1L+1P (fundament przyczółka) oraz 3L. Kontynuowano także wykonywanie gwoździ gruntowych na skarpie nad murem MO6.

06.03.2017 - Odcinek II
Rozpoczęto drążenie prawej nitki tunelu od strony portalu północnego.

28.02.2017 - Odcinek II
W dniu 28.02.2017 zakończono betonowanie pierwszego z fundamentów (dla podpory 2L) obiektu nr 15+16 w Naprawie.

Luty 2017 - Odcinek II
Zakończono gwoździowanie, stanowiące zabezpieczenie skarpy tymczasowej przy portalu północnym. Równocześnie prowadzono prace związane z montażem obudowy wyprzedzającej przy wjeździe do tunelu od strony portalu północnego.

Luty 2017 - Odcinek I
Kontynuowano roboty ziemne, w tym wykuwanie przekopu przez największe, skaliste wzniesienia na trasie tj. w m. Lubień i Krzeczów, zabezpieczając wyłaniające się skarpy gwoździami gruntowymi, by uzyskać dostęp do największych obiektów mostowych na Odcinku I (ob. 6-7-8 i ob. 9-10) wzdłuż placu budowy, po własnej drodze serwisowej.

Luty 2017 - Odcinek I
Prowadzone są roboty fundamentowe skrajnych obiektów mostowych nr 4 i 14, oraz rozpoczynane są roboty przy obiekcie nr 10 – 11 oraz 6-7-8.

Luty 2017 - Odcinek I
Trwają prace konstrukcyjne przy pierwszym obiekcie w ciągu budowanej drogi ekspresowej przechodzącym nad dotychczasową DK 7. Ich istotnym fragmentem jest wykonanie przyczółka północnego na styku z wybudowanym wcześniej odcinkiem S7, tak by zaistniała możliwość przeprowadzenia ruchu tymczasowym objazdem i  odseparowania ruchu na Zakopiance od budowy, na cały, pozostały okres jej trwania.

22.02.2017 - Odcinek III

Otwarcie bypassu w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Skawa.

18.02.2017 - Odcinek III
W dniu 18.02.2017 roku na obiekcie nr 21 (dł. całkowita 1023,67m) w miejscowości Skomielna Biała zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych Φ1500 w ilości 510 szt. Sumaryczna długość wszystkich pali wynosi 7,556 km.

01.02.2017 - Odcinek III
W nocy z 31.01.2017 na 01.02.2017 na obiekcie nr 21 w miejscowości Skomielna Biała odbyło się betonowanie fundamentu najwyższej podpory na Kontrakcie o wysokości 49,26 m i objętości betonu 1090 m³.

Styczeń 2017 - Odcinek II
Wykop prowadzony przy wlocie do tunelu po prawej stronie na portalu północnym osiągnął docelowy poziom 0. Rozpoczęto także wykopy pod fundamenty podpór obiektu 15+16.

25.01.2017 - Odcinek III

W dniu 25.01.2017 zakończono betonowanie fundamentu podpory 7L obiektu nr 21 w Skomielnej Białej. Wbudowano 1220 m³ betonu klasy C30/37 oraz 213 ton stali zbrojeniowej. Betonowanie trwało 24 godziny. Jest to jeden z 4 największych fundamentów na całym Kontrakcie.