Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

12.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 przeprowadzono próbne obciążenie dynamiczne konstrukcji nośnych jezdni lewej i prawej. Badania polegały na pomiarze drgań konstrukcji nośnej podczas przejazdu przez obiekt samochodu ciężarowego o masie 32 ton z różną prędkością oraz podczas przejazdu przez próg umieszczony poprzecznie na jezdni. Wszystkie uzyskane wyniki próby były pozytywne.


11.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 wykonano badania próbnego obciążenia statycznego konstrukcji nośnych jezdni lewej i prawej. Do badania użyto 8 samochodów ciężarowych o masie 32 tony każdy. Zastosowano 16 schematów ustawień samochodów o ciężarze 256 ton w poszczególnych przęsłach. Sprawdzono ugięcia przęseł oraz osiadania podpór obiektu. Maksymalne ugięcie konstrukcji nośnej w największym przęśle o rozpiętości 140 m wyniosło 13 mm, co stanowiło ok. 80% wartości obliczeniowej. Wszystkie wyniki badań były pozytywne.


10.06.2019 – Odcinek III

Dokonano próbnego obciążenia konstrukcji nośnej jezdni prawej Obiektu nr 24. Badanie wykonano w postaci badania statycznego i dynamicznego. Do badania statycznego użyto 7 samochodów ciężarowych załadowanych kruszywem o masie całkowitej każdego wynoszącej 32 tony. Badano ugięcia przęseł oraz osiadanie podpór obiektu. Badanie dynamiczne polegało na pomiarze drgań konstrukcji podczas przejazdu przez obiekt samochodu ciężarowego z różną prędkością oraz podczas przejazdu przez próg umieszczony poprzecznie na jezdni. Wszystkie uzyskane wyniki były pozytywne.


05.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 24 długości 372,9 m ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni prawej z mieszanki SMA grubości 4 cm.


03.06.2019 – Odcinek III

Ułożono warstwę ścieralną SMA gr. 4 cm nawierzchni jezdni prawej Obiektu nr 21.


Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


27.05.2019 - Odcinek III

Ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki „SMA” gr. 4 cm na nitce lewej Obiektu nr 21 długości 996 m.


18.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy ACWMS22P na odcinku E.


09.04.2019 - Odcinek III

Zrealizowano roboty nawierzchniowe w zakresie w-wy wiążącej od ob. 24 do końca odcinka drogi S7 na jezdni prawej.


08.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy AC WMS 22P w km 717+000 - 717+500


29.03.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie ścieku metodą ślizgową w km 717+350 - 717+600


08.02.2019 - Odcinek I

Na Obiekcie 6+7+8 zabetonowano płytę górną ustroju nośnego segmentu 1.
Wbudowana ilość mieszanki betonowej to 483m3.


24.01.2019 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w Skomielnej Białej zabetonowano ostatni zwornik ustroju nośnego jezdni prawej. W ten sposób zakończono wykonywanie segmentów konstrukcji nośnej na obu jezdniach, tworząc dwa ustroje ciągłe o długościach 996 m każdy.


17.01.2019 - Odcinek I

Zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki lewej Obiektu nr 6+7+8. Obiekt realizowany jest metodą rusztowania przesuwnego (MSS).


Aktualności z 2018 r. - ⇅ -

Aktualności z 2017 r. - ⇅ -

Aktualności z 2016 r. - ⇅ -