Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

02.07.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 jezdnia prawa w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 w Skomielnej Białej ułożono warstwę ścieralną nawierzchni z masy SMA grubości 4 cm.


01.07.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 jezdnia lewa w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 w Skomielnej Białej oraz na łącznicy Węzła Skomielna - Obiekcie nr 18b ułożono warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki SMA grubości 4 cm.


28.06.2019 – Odcinek III

Na obiektach nr 23 i 25a zlokalizowanych w Rabce-Zdrój w ciągu drogi DK 47 wykonano próbne obciążenia statyczne i dynamiczne. Podczas badań statycznych obciążano po dwa przęsła każdego obiektu sześcioma samochodami o łącznej masie 192 tony. Podczas obciążenia dynamicznego wykonano przejazd samochodów w obu kierunkach z różnymi prędkościami oraz z dodatkowym wymuszeniem drgań. Wyniki testów obciążeniowych statycznych i dynamicznych były pozytywne.


25.06.2019 – Odcinek III

Na obiektach nr 23 i 25a zlokalizowanych w Rabce-Zdrój w ciągu drogi DK 47 położono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki SMA o grubości 4 cm.


24.06.2019 – Odcinek I

Rozpoczęto układanie warstwy izolacyjnej – wiążącej z asfaltu twardolanego na nitce prawej obiektu nr 14.
W godzinach rannych 7-9 wykonano niezbędne roboty przygotowawcze.
Dostarczono asfalt na budowę i ok. godziny 11:00 systemem połówkowym rozpoczęto układanie masy asfaltowej od podpory nr 9 w kierunku podpory nr 1.
Przewidywane tempo pracy to ok 100mb szerokości ½ jezdni/dzień. Termin ukończenia ułożenia asfaltu twardolanego na całej szerokości jezdni, nitki prawej to 03.07.2019 r.
Niezwłocznie po ułożeniu na nitce prawej Podwykonawca rozpocznie prace asfaltowe na nitce lewej obiektu nr 14.


12.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 przeprowadzono próbne obciążenie dynamiczne konstrukcji nośnych jezdni lewej i prawej. Badania polegały na pomiarze drgań konstrukcji nośnej podczas przejazdu przez obiekt samochodu ciężarowego o masie 32 ton z różną prędkością oraz podczas przejazdu przez próg umieszczony poprzecznie na jezdni. Wszystkie uzyskane wyniki próby były pozytywne.


11.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 wykonano badania próbnego obciążenia statycznego konstrukcji nośnych jezdni lewej i prawej. Do badania użyto 8 samochodów ciężarowych o masie 32 tony każdy. Zastosowano 16 schematów ustawień samochodów o ciężarze 256 ton w poszczególnych przęsłach. Sprawdzono ugięcia przęseł oraz osiadania podpór obiektu. Maksymalne ugięcie konstrukcji nośnej w największym przęśle o rozpiętości 140 m wyniosło 13 mm, co stanowiło ok. 80% wartości obliczeniowej. Wszystkie wyniki badań były pozytywne.


10.06.2019 – Odcinek III

Dokonano próbnego obciążenia konstrukcji nośnej jezdni prawej Obiektu nr 24. Badanie wykonano w postaci badania statycznego i dynamicznego. Do badania statycznego użyto 7 samochodów ciężarowych załadowanych kruszywem o masie całkowitej każdego wynoszącej 32 tony. Badano ugięcia przęseł oraz osiadanie podpór obiektu. Badanie dynamiczne polegało na pomiarze drgań konstrukcji podczas przejazdu przez obiekt samochodu ciężarowego z różną prędkością oraz podczas przejazdu przez próg umieszczony poprzecznie na jezdni. Wszystkie uzyskane wyniki były pozytywne.


05.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 24 długości 372,9 m ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni prawej z mieszanki SMA grubości 4 cm.


03.06.2019 – Odcinek III

Ułożono warstwę ścieralną SMA gr. 4 cm nawierzchni jezdni prawej Obiektu nr 21.


Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


27.05.2019 - Odcinek III

Ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki „SMA” gr. 4 cm na nitce lewej Obiektu nr 21 długości 996 m.


18.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy ACWMS22P na odcinku E.


09.04.2019 - Odcinek III

Zrealizowano roboty nawierzchniowe w zakresie w-wy wiążącej od ob. 24 do końca odcinka drogi S7 na jezdni prawej.


08.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy AC WMS 22P w km 717+000 - 717+500


29.03.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie ścieku metodą ślizgową w km 717+350 - 717+600


08.02.2019 - Odcinek I

Na Obiekcie 6+7+8 zabetonowano płytę górną ustroju nośnego segmentu 1.
Wbudowana ilość mieszanki betonowej to 483m3.


24.01.2019 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w Skomielnej Białej zabetonowano ostatni zwornik ustroju nośnego jezdni prawej. W ten sposób zakończono wykonywanie segmentów konstrukcji nośnej na obu jezdniach, tworząc dwa ustroje ciągłe o długościach 996 m każdy.


17.01.2019 - Odcinek I

Zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki lewej Obiektu nr 6+7+8. Obiekt realizowany jest metodą rusztowania przesuwnego (MSS).


Aktualności z 2018 r. - ⇅ -

Aktualności z 2017 r. - ⇅ -

Aktualności z 2016 r. - ⇅ -