Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności

08.02.2019 - Odcinek I

Na Obiekcie 6+7+8 zabetonowano płytę górną ustroju nośnego segmentu 1.
Wbudowana ilość mieszanki betonowej to 483m3.


24.01.2019 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w Skomielnej Białej zabetonowano ostatni zwornik ustroju nośnego jezdni prawej. W ten sposób zakończono wykonywanie segmentów konstrukcji nośnej na obu jezdniach, tworząc dwa ustroje ciągłe o długościach 996 m każdy.


17.01.2019 - Odcinek I

Zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki lewej Obiektu nr 6+7+8. Obiekt realizowany jest metodą rusztowania przesuwnego (MSS).


18.12.2018 - Odcinek I

Zakończono proces nasuwania podłużnego konstrukcji nośnej nitki lewej Obiektu nr 10+11. Ostatni nasuwany segment miał długość 19,832 m. Całkowita długość nasuniętego ustroju nośnego wynosi 399,177 m.


18.12.2018 - Odcinek III

W dniu 18.12.2018 wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z drogi DK7 na nowo wybudowany odcinek S7 w km 727+300 – 727+650 w miejscowości Rabka-Zdrój (Zbójecka Góra). Wprowadzona zmiana jest niezbędna ze względu na konieczność rozbiórki obecnej drogi DK7, wykonania wykopów pod jezdnię prawą drogi ekspresowej S7, a także realizację dróg dojazdowych w rejonie MOP-u oraz realizację przebudowy drogi DK7 odcinek 2.
źródło: facebook.com/gddkia


22.11.2018 - Odcinek III

Na Węźle Skomielna zabetonowano końcowy fragment łącznicy Obiektu nr 18 (wykonanego metodą nasuwania podłużnego), która poprzez urządzenie dylatacyjne połączy ten obiekt z wykonanym wcześniej Obiektem nr 18b.


02.11.2018 - Odcinek III

Na części estakadowej Obiektu nr 21 jezdnia prawa w Skomielnej Białej zabetonowano ostatni segment ustroju nośnego wykonywany na rusztowaniach stacjonarnych.


30.10.2018 - Odcinek III

W dniu 30.10.2018 r., zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu nr Z-02-23-3006, zatwierdzonym przez wydział BRD GDDKiA oddział w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu na Węźle Zabornia. Zmiana polega na przełożeniu ruchu na kierunku Kraków-Chyżne na łącznicę A węzła Zabornia oraz na przekierowaniu ruchu na kierunku Zakopane – Kraków na nową jezdnię drogi DK47/S7. Ruch pojazdów w relacji Kraków – Zakopane odbywa się bez zmian. Tymczasowa organizacja ruchu będzie utrzymywana do 12.05.2019 r.


29.10.2018 - Odcinek III

Zakończono układanie warstwy wiążącej nawierzchni z asfaltu twardolanego grubości 4,5 cm na jezdni prawej Obiektu nr 24 długości 372,9 m oraz na Obiekcie nr 23 długości 82,9 m w Rabce Zdrój.


18.10.2018 - Odcinek III

W dniu 18.10.2018 zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu o nr Z-02-3.1-20 zatwierdzonym przez GDDKiA oddział w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną drogę krajową nr 28. Wprowadzona zmiana umożliwi kontynuację prac na węźle Skomielna. Tymczasowa organizacja ruchu będzie utrzymywana do 15.03.2019.


10.10.2018 - Odcinek III

W czwartek 11 października, ok. godz. 11, planowana jest zmiana organizacji ruchu na DK7. Jadąc „zakopianką” od strony Krakowa, na Zbójeckiej Górze, kierowcy wjadą na lewą jezdnię nowej S7 i dojadą do Chabówki, włączając się przed wiaduktem w istniejącą dwujezdniową DK47.
Jadący od strony Zakopanego pojadą istniejącą DK47 do Rabki Zdroju i w miejscu starego skrzyżowania z DK7 skręcą na nowe rondo węzła Zabornia, którym pojadą na nową S7. Ruch będzie poprowadzony po jednej jezdni S7 w obu kierunkach.
Na zdjęciach lotniczych zaznaczyliśmy kierunki jazdy: kolorem czerwonym Kraków-Nowy Targ, zielonym od strony Nowego Targu i Zakopanego w kierunku Krakowa. Ruch na Chyżne odbywa się przez węzeł Zabornia.
Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała około 30-45 dni. Po wybudowaniu łącznic na węźle Zabornia dokonana zostanie korekta ruchu. Odcinek „zakopianki” od Zbójeckiej Góry do Rabki Zdroju zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.
Zmiany są niezbędne dla prowadzenia dalszych prac przy budowie S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój, m.in. najazdów na obiekty inżynierskie, dróg serwisowych, łącznic. Ruch dwustronny po jednej jezdni będzie się odbywał do końca budowy.
źródło: facebook.com/gddkia


18.09.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie 22 zabetonowano segmenty nr 13 nitki lewej oraz prawej, czym zakończono prace związane z wykonaniem ustroju nośnego.
Na Obiekcie 24 dokonano próbnego obciążenia statycznego nitki lewej.


06.09.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w miejscowości Skomielna Biała zabetonowano zwornik B33 ustroju nośnego wykonywanego w technologii nawisowej. Etap ten zakończył wykonywanie konstrukcji nośnej jezdni lewej o całkowitej długości 996 m.


31.08.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 18d w ciągu łącznicy D węzła Skomielna Biała zabetonowano ostatni segment ustroju nośnego. Całkowita długość wykonanej konstrukcji nośnej obiektu wynosi 370 m.


20.08.2018 - Odcinek III

Dnia 20.08.2018, zgodnie z projektem 2794-01-00, zatwierdzonym przez GDDKiA oddział w Krakowie, zarząd drogi – Rejon GDDKiA w Wadowicach, Komendę Wojewódzką Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu na DK28 w rejonie Węzła Skomielna. Zmiana polega na przełożeniu ruchu z bypassu na nowo wybudowany odcinek DK28 w km 63+785 – 64+120.


16.08.2018 - Odcinek I

Zakończono proces nasuwania podłużnego konstrukcji nośnej na podpory nitki lewej Obiektu nr 14. Ostatni nasuwany segment miał długość 26,9 m. Całkowita długość nasuniętego ustroju nośnego wynosi 397,9 m.


09.08.2018 - Odcinek III

Z dniem 09.08.2018, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu nr 2848-01-00, zatwierdzonym przez GDDKiA oddział w Krakowie, zarząd drogi – Rejon GDDKiA w Nowym Targu, Komendę Wojewódzką Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu na Węźle Zabornia. Zmiana polega na przełożeniu ruchu na nowo wybudowane ronda i Obiekt 28 w docelowym śladzie DK7, aby tym samym umożliwić kontynuację prac przy budowie drogi S7 łączącej się w końcowym odcinku z DK47.


12.07.2018 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w miejscowości Skomielna Biała dokonano wyrównania wysokościowego (ok. 3 cm) dwóch przeciwległych odcinków ustroju nośnego budowanych wspornikowo (metodą nawisową) pomiędzy podporami nr 8 i 9 jezdni lewej oraz zabetonowano zwornik (żelbetowy element łączący z betonu klasy C 50/60).
Jest to pierwszy z czterech zworników, które docelowo połączą w całość budowane fragmenty konstrukcji nośnej nitki lewej o długości 995,58 m.


03.07.2018 - Odcinek III

Zakończono proces nasuwania podłużnego konstrukcji nośnej na podpory nitki lewej Obiektu nr 18 w miejscowości Skomielna Biała. Ostatni nasuwany segment miał długość 22 m. Całkowita długość nasuniętego ustroju nośnego wynosi 428 m.


08.05.2018 - Odcinek III

We wtorek 8 maja bieżącego roku zgodnie z projektem 2929-01-00, zatwierdzonym przez GDDKiA oddział w Krakowie, zarząd drogi – Rejon GDDKiA w Nowym Targu, Komendę Wojewódzką Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie oraz właściwą Komendę Powiatowej Policji dla danego rejonu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na zamknięciu drogi powiatowej 1668K w rejonie obiektu 27. Tymczasowa organizacja ruchu będzie miała miejsce do 31 lipca 2018 roku.


08.05.2018 - Odcinek III

We wtorek 8 maja bieżącego roku zgodnie z projektem został rozpoczęty montaż desek gzymsowych na obiekcie 27.


12.04.2018 - Odcinek I

W dniach od 16.04 do 25.04.2018 r. nastąpi pełne zamknięcie DK 7 („Zakopianki”) w miejscowości Lubień. Objazd drogi krajowej DK7 pomiędzy miejscowością Lubień, a miejscowością Skomielna Biła odbywać się będzie drogą wojewódzką DW 968 do miejscowości Mszana Dolna, a następnie drogą krajową DK 28 do miejscowości Skomielna Biała.


13.03.2018 - Odcinek III


Zabetonowano ławę fundamentową pod przyczółek w osi 1L na obiekcie 22. Tym samym było to ostatnie betonowanie tego typu elementu na III odcinku. Roboty fundamentowe zostały zakończone.

31.01.2018 - Odcinek III


Na Obiekcie nr 18 w miejscowości Skomielna Biała zabetonowano ostatni segment łuku lewego nitki lewej w przęśle między podporami w osiach nr 7 i 8. Rozpiętość przęsła 7-8 wynosi 120,0 m. Beton klasy C50/60.

24.01.2018 - Odcinek I

Rozpoczęto nasuwanie podłużne konstrukcji nośnej obiektu nr 14 - nitka prawa.


18.01.2018 - Odcinek I

Zabetonowano ostatni fundament podpór stałych na obiekcie nr 10+11.


04.01.2018 - Odcinek I

Na Obiekcie 14 zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki prawej. Wbudowano 190m3 betonu.


Więcej... - ⇅