Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22

Schematy - Graficzny postęp robót

Rok 2019 - ⇅

PLIK PDF - Schematy drogowe - do września 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do września 2019
PLIK PDF - Schematy drogowe - do sierpnia 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do sierpnia 2019
PLIK PDF - Schematy drogowe - do lipca 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do lipca 2019
PLIK PDF - Schematy drogowe - do czerwca 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do czerwca 2019
PLIK PDF - Schematy drogowe - do maja 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do maja 2019
PLIK PDF - Schematy drogowe - do kwietnia 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do kwietnia 2019
PLIK PDF - Schematy drogowe - do marca 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do marca 2019
PLIK PDF - Schematy drogowe - do luty 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do luty 2019
PLIK PDF - Schematy drogowe - do styczeń 2019
PLIK PDF - Wszystkie obiekty - do styczeń 2019

Rok 2018 - ⇅


Rok 2017 - ⇅

Wizualizacje


Wizualizacja
Wizualizacja